Danh sách doanh nghiệp phản hồi

TT Doanh nghiệp Tỉnh/thành phố Ngày nhận Bản cứng Bản mềm Trực tuyến Hiện trạng
2.760 Công Ty TNHH Ca Long TP.HCM 24/04/2018 x Đã nhận phiếu
2.758 Công Ty Cơ Khí Và Xây Dựng Posco E&C Việt Nam Đồng Nai 24/04/2018 x Đã nhận phiếu
2.756 Công Ty CP Thủy Điện Đak Mi Quảng Nam 24/04/2018 x Đã nhận phiếu
2.755 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Lợi Bạc Liêu 24/04/2018 x Đã nhận phiếu
2.753 Công Ty CP Phát Triển Sơn Quốc Tế Luxsen Hà Nam 23/04/2018 x Đã nhận phiếu
2.752 Công Ty TNHH MTV Ngọc Doanh Quảng Ngãi 23/04/2018 x Đã nhận phiếu
2.749 Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghệ Lê Khanh TP.HCM 19/04/2018 x Đã nhận phiếu
2.712 Công Ty TNHH Fas-tech Vina Bắc Ninh 18/04/2018 x Đã nhận phiếu
2.711 Công Ty TNHH Công Nghệ Sbk Hà Nội 18/04/2018 x Đã nhận phiếu
2.639 Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Dịch Vụ Lâm Anh Hải Dương 14/04/2018 x Đã nhận phiếu