THÔNG BÁO

Trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng thị trường nguyên vật liệu thứ cấp”, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Hoa Kỳ (US BCSD) sẽ triển khai hoạt động khảo sát nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu các bên mua, bên bán cũng như các đơn vị hỗ trợ trong lĩnh vực mua bán và hỗ trợ kỹ thuật nguyên vật liệu tái chế/tái sử dụng ngành nhựa và giấy, hỗ trợ hình thành thị trường nguyên vật liệu thứ cấp chính thức tại Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Để có thể tổng hợp thông tin một cách chính xác và đầy đủ, VCCI kính đề nghị quý doanh nghiệp hỗ trợ cung cấp thông tin theo thông tin hỗ trợ bên dưới và gửi về Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trước ngày 05.04.2019.

Dưới đây là một số nội dung hỗ trợ doanh nghiệp phục vụ khảo sát thị trường nguyên liệu tái chế Việt Nam:

  • Gửi bản cứng tới địa chỉ: Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 9, Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội. Phong bì ghi rõ “nguyên liệu tái chế”.
  • Tải bản mềm phiếu khảo sát PDF hoặc Excel.
  • Gửi bản mềm câu trả lời theo địa chỉ email: nguyenlieutaiche@gmail.com
  • Trả lời trực tuyến tại đây.
  • Các nhu cầu hỗ trợ khác tại đây.
  • Công văn số 0416/PTM-PTBV gửi tới các Doanh nghiệp xem tại đây.