Bà Rịa Vũng Tàu

c_id TT Tên doanh nghiệp Điện thoại Tỉnh/thành phố Địa chỉ c_locID Phản hồi
74 74 Công Ty TNHH Mel Sheng Texiles Việt Nam 0254.3963.200 Bà Rịa - Vũng Tàu Cụm CN Ngãi Giao, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu 12 x
75 75 Công Ty TNHH Dong In Entech Việt Nam 0254.3695.471 Bà Rịa - Vũng Tàu Long Tâm Tân Thuận Đất Đỏ, Xã Long Tân, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu 12 x
76 76 Công Ty TNHH Dịch Vụ Trang Trí Nội Thất Nhật Thanh 0906.626.599 Bà Rịa - Vũng Tàu Ap An Thanh, Xã An Ngãi, Huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu 12
78 78 Công Ty TNHH Smc Toami 0254.3924.410 Bà Rịa - Vũng Tàu Đường 1a, KCN Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu 12
79 79 Cong Ty TNHH Cs Wind Viet Nam 0254.3921.612 Bà Rịa - Vũng Tàu Đường 2b, KCN Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu 12
83 83 Công Ty TNHH Behn Meyer Agricare Việt Nam 0 Bà Rịa - Vũng Tàu KCN Phú Mỹ, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu 12
87 87 Công Ty TNHH Baconco 0254.3895.530 Bà Rịa - Vũng Tàu KCN Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu 12
89 89 Công Ty TNHH MTV -tổng Công Ty Phát Điện 3 0254.3876.927 Bà Rịa - Vũng Tàu KCN Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu 12 x
90 90 Công Ty Năng Lượng Mekong 0254.3895.622 Bà Rịa - Vũng Tàu KCN Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu 12
91 91 Công Ty CP Bao Bì Đạm Phú Mỹ 0254.3921.999 Bà Rịa - Vũng Tàu KCN Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu 12