Bắc Kạn

c_id TT Tên doanh nghiệp Điện thoại Tỉnh/Thành Phố Địa chỉ c_locID Phản hồi
367 367 Hợp Tác Xã Sản Xuất Và Chế Biến Nông Sản Đồng Tâm 01673.583.220 Bắc Kạn Đồng Tâm, Xã Kim Lư, Huyện Na Rì, Bắc Kạn 14 x
370 370 Công Ty Điện Lực Bắc Kạn 0209.3812.201 Bắc Kạn Tổ 4, Đức Xuân, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn 14 x
371 371 Công Ty TNHH May Công Nghiệp Bắc Kan 0965.033.636 Bắc Kạn Tổ 4, Đức Xuân, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn 14
373 373 Công Ty TNHH MTV Samuel 0975.153.780 Bắc Kạn Tổ 9b, Đức Xuân, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn 14
377 377 Công Ty TNHH Nhà Máy Cu Cu Miin Bắc Hà 0209.3500.789 Bắc Kạn Nam Đội Thân, Xã Nông Thượng, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn 14