Bắc Ninh

c_id TT Tên doanh nghiệp Điện thoại Tỉnh/Thành Phố Địa chỉ c_locID Phản hồi
409 409 Công Ty TNHH Điện Tử Dịch Vụ Và Thương Mại Sung Gwang 0222.3670.118 Bắc Ninh Thôn Đông Bình, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh 16
410 410 Công Ty TNHH Thương Mại MTV Vĩnh Kỳ 0987.176.837 Bắc Ninh Thôn Hương Vinh , Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh 16
429 429 Công Ty TNHH Ht Tech 01628.673.763 Bắc Ninh Đông Cứu, Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh 16
430 430 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Phú Thịnh 0965.393.381 Bắc Ninh Quỳnh Phú, Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh 16
432 432 Công Ty TNHH Nhôm Kính Hoàng Kim 0978.366.215 Bắc Ninh Song Giang, Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh 16
434 434 Công Ty TNHH Cơ Khí Và Thương Mại Tùng Lâm 0984.077.142 Bắc Ninh Bình Định, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh 16
435 435 Công Ty TNHH Sản Xuất Sky Bắc Ninh 0222.3981.626 Bắc Ninh Quảng Phú, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh 16
436 436 Công Ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Ninh Nam 0222.3867.759 Bắc Ninh Quảng Phú, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh 16
437 437 Công Ty Cơ Khí Thương Mại Quang Thắng 0222.3887.993 Bắc Ninh Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh 16
438 438 Công Ty TNHH Cơ Khí Trường Khang 0222.3646.596 Bắc Ninh Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh 16