Bình Dương

c_id TT Tên doanh nghiệp Điện thoại Tỉnh/Thành Phố Địa chỉ c_locID Phản hồi
1.150 1.150 Công Ty TNHH Hóa Học ứng Dụng Base Vina 0274.3651.152 Bình Dương Lô 37 Ô 1 Đường D2, KCN Đất Cuốc, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương 19
1.151 1.151 Công Ty TNHH Vũ Chấn 0274.3620.588 Bình Dương Lô A3 (ô A3.1), KCN Đất Cuốc, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương 19
1.152 1.152 Công Ty TNHH Sản Xuất Thuộc Da Mỹ Việt 0274.3651.286 Bình Dương Ô 3, 4,5,9 Lô B4 Đường D4 KCN Đất Cuốc T, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương 19
1.157 1.157 Công Ty TNHH Kết Cấu Thép VIS 0274.3622.213 Bình Dương lô 1G5, đường CN9, KCN Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương 19
1.159 1.159 Công Ty TNHH Quốc Tế Đức An 0274.3650.398 Bình Dương ấp Xóm Đèn, Cụm CN Tân Mỹ, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương 19
1.165 1.165 Công Ty CP Găng Việt 0274.3535.776 Bình Dương ấp Cầu Sắt, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương 19
1.166 1.166 Công Ty CP Vrg Khải Hoàn 0274.3591.220 Bình Dương Cầu Sắt, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương 19
1.172 1.172 Công Ty TNHH Kyung Bang Việt Nam 0274.2220.564 Bình Dương Lô B, 3a, Đường CN, KCN Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương 19 x
1.173 1.173 Công Ty TNHH Yue Chang (Việt Nam) 0274.3803.210 Bình Dương Lô B_3c_cn, KCN Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương 19 x
1.174 1.174 Công Ty TNHH Asahi Chemicals Việt Nam 0274.3551.631 Bình Dương Số Fa-9- Lô A- 6 A - CN, KCN Bàu Bàng, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương 19