Bình Phước

c_id TT Tên doanh nghiệp Điện thoại Tỉnh/Thành Phố Địa chỉ c_locID Phản hồi
2.118 2.118 Công Ty TNHH MTV Thương Mại Sản Xuất Tùng Anh 0988.235.314 Bình Phước Thôn 8, Xã Bom Bo, Huyện Bù Đăng, Bình Phước 20
2.119 2.119 Công Ty TNHH Minh Tùng Phát 01693.337.740 Bình Phước Thôn 4, Xã Đăng Hà, Huyện Bù Đăng, Bình Phước 20
2.120 2.120 Công Ty TNHH MTV Đông Bồng 0982.160.004 Bình Phước ấp 6, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng, Bình Phước 20
2.121 2.121 Công Ty TNHH MTV Thế Vinh 0982.160.004 Bình Phước Ấp 6, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng, Bình Phước 20
2.122 2.122 Công Ty TNHH Khải Hưng 0271.3997.354 Bình Phước Thôn 5, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng, Bình Phước 20
2.123 2.123 Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Trần Gia Phát 0985.505.200 Bình Phước Thôn 8, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng, Bình Phước 20
2.124 2.124 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghĩa Trung 0985.505.200 Bình Phước Nghĩa Trung, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng, Bình Phước 20
2.126 2.126 Công Ty TNHH MTV Thành Tiến 0913.699.619 Bình Phước Thôn 2, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước 20 x
2.127 2.127 Công Ty TNHH MTV Ngọc Nguyên 0987.773.414 Bình Phước Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước 20
2.128 2.128 Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại An Nhàn 0 Bình Phước Thôn 5, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước 20