Bình Thuận

c_id TT Tên doanh nghiệp Điện thoại Tỉnh/Thành Phố Địa chỉ c_locID Phản hồi
2.228 2.228 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nước Đá Lương Sơn 0166.3220.536 Bình Thuận Khu phố Lương Bình, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận 21
2.230 2.230 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nước Đá Sông Lũy 0252.3873.267 Bình Thuận 04suối Nhuôm, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận 21
2.231 2.231 Công Ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận 0252.3883.322 Bình Thuận Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đức Tài, Huyện Đức Linh, Bình Thuận 21
2.232 2.232 Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Khánh 0252.3883.533 Bình Thuận Thôn 4, Xã Đức Hạnh, Huyện Đức Linh, Bình Thuận 21
2.233 2.233 Công Ty CP Cao Su Thắng Lợi - Bình Thuận 0252.3773.1674 Bình Thuận Thôn Nam Hà, Xã Trà Tân, Huyện Đức Linh, Bình Thuận 21
2.236 2.236 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Toan 0944.070.067 Bình Thuận Khu phố Phú Thịnh, Thị trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 21
2.237 2.237 Công Ty TNHH May Phú Long 2 0944.070.067 Bình Thuận Khu Phố Phú Trường, Thị trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 21
2.240 2.240 Doanh Nghiệp Tư Nhân Bé Bình 01648.406.432 Bình Thuận Thôn 1 - Hàm Đức, Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 21
2.242 2.242 Công Ty TNHH Nước Đá Hữu Thắng 0252.3866.258 Bình Thuận Hàm Thắng, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 21
2.243 2.243 Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Huy Hoàng 0252.2610.465 Bình Thuận Hồng Liêm, Xã Hồng Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 21