Hỗ trợ địa phương

Tỉnh/thành phố Số doanh nghiệp khảo sát Số doanh nghiệp phản hồi theo danh sách Số doanh nghiệp phản hồi ngoài danh sách Xem danh sách
An Giang 52 1 1 >>
Bà Rịa - Vũng Tàu 64 8 0 >>
Bắc Giang 118 35 0 >>
Bắc Kạn 5 2 0 >>
Bạc Liêu 22 2 0 >>
Bắc Ninh 279 45 1 >>
Bến Tre 57 9 0 >>
Bình Dương 501 66 1 >>
Bình Phước 72 7 1 >>
Bình Thuận 59 5 0 >>
∑ = 1.229 ∑ = 180 ∑ = 4